Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/QĐ-UBND 30/12/2021 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân xã Yên Lộc
Lượt xem: 181
Tải về
53/QĐ-UBND 30/12/2021 Về việc ban hành Nội quy Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " một cửa và một cửa liên thông" tại xã Yên Lộc
Lượt xem: 159
Tải về
18/QĐ-UBND 01/05/2022 Cử Công chức làm việc theo chế độ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Lộc.
Lượt xem: 212
Tải về
Số: 04 /KH-UBND 19/01/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số xã Yên Lộc năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
Số: 33/QĐ-UBND 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Yên Lộc
Lượt xem: 75
Tải về
Số: 190 /TB-UBND 30/08/2023 Phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các trường học và công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 35
Tải về
Số: 7151 QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết Định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã
Lượt xem: 31
Tải về
Số: 7150 QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết Định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã
Lượt xem: 47
Tải về
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 314
Tải về
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 257
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang