image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC

 

anh tin bai

-         Họ và tên : Phạm Duy Tân

-         Năm sinh : 26/01/1964

-         Chức vụ: Phó Bí thư Đảng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã

-         Trình độ chuyên môn : Trung cấp

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Số điện thoại: 0989761683

anh tin bai

-         Họ và tên : Đinh Văn Khương

-         Năm sinh : 06/08/1974

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Số điện thoại: 0965865361

anh tin bai

-         Họ và tên : Phạm Văn Tuân

-         Năm sinh : 20/07/1973

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung Cấp

-         Số điện thoại: 0977873181

Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã

1/ Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 30/08/1991

Quê Quán: Xã Yên Phong – Huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Phong – Huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Chức danh: Công chức Văn phòng – thống kê phụ trách công tác Văn phòng HĐND-UBND  

Email:  natuan.vtabn@gmail.com

Điện thoại:  0914138691 

2/ Đồng chí: Phạm Văn Nghị

Năm sinh: 16/07/1988

Quê quán: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Chức danh: Tài chính – kế toán

Điện thoại: 0986878468

3/ Đồng chí: Đinh Văn Vỹ

Năm sinh: 15/06/1991

Quê Quán: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

Điện thoại: 0378017124

4/ Đồng chí: Nguyễn Thị Tươi

Năm sinh: 13/02/1983

Quê quán: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Chức danh: Văn phòng – thống kê phụ trách thống kê

Điện thoại: 0394608589

5/ Đồng chí: Đặng Văn Chung

Sinh năm:        18/08/1985

Quê quán:        Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Email: dangchungyenloc@gmail.com

 Điện thoại:   0989949653  

6/ Đồng chí: Vũ Văn Bưởng

Sinh năm: 17/12/1985

Quê quán: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ: Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng & môi trường

Điện thoại: 0977887468

7/ Đồng chí: Đinh Văn Liêm

 Sinh năm:        21/05/1964

Quê quán:  Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định           

Thường trú: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định         

Chức vụ: Công chức Địa chính - Tài nguyên môi trường 

Điện thoại:  0357754739   

8/ Đồng chí: Vũ Duy Cảnh

 Sinh năm: 08/03/1992

Quê quán: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Thông Tin

Số điện thoại: 0986608392

9/ Đồng chí: Vũ Thị Mơ

Sinh năm: 20/10/1973

Quê quán: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

Số điện thoại: 0362364428

10/ Đồng chí: Nguyễn Hải Thanh

Sinh năm: 25/05/1989

Quê quán: Thị trấn Gôi  - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

Thường trú: Thị trấn Gôi  - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

Chức vụ: Trưởng công an xã Yên lộc

Số điện thoại: 0983119131

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang