image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ý Yên tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc (Kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18/11/1930 – 18/11/2023)
   Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội phản đế đồng minh phải bảo đảm tính công nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: “Giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”.
anh tin bai

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt, ngày 5-9-1955, tại Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

     Hội Phản đế Đồng minh là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc là thành quả của kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

    Từ đó đến nay, trong lịch sử cách mạng Việt Nam không bao giờ vắng bóng tổ chức Mặt trận. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đã có những đóng góp to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong giai đoạn hiện nay. Ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

anh tin bai

     Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ý Yên luôn chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, được các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của MTTQ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tham gia hưởng ứng tích cực. Phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác cải cách hành chính được cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết gắn bó tình làng, nghĩa xóm. Toàn huyện có 272/272 Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư tổ chức ngày hội ĐĐK, trong đó có 208 khu dân cư tổ chức cả phần lễ, phần hội đạt 76%, 64 khu dân cư tổ chức phần lễ đạt 24%. Tại ngày hội đã có 120 KDC tiêu biểu, 1.988 gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao.

     Trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp và địa phương phát động, MTTQ từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên của MTTQ tập trung tuyên tuyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bằng các công trình, phần việc cụ thể như: hiến đất làm đường giao thông, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, lắp đường điện chiếu sáng, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, trồng cây bóng mát với số tiền hàng chục tỷ đồng, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội; chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của huyện. Song song với đó, với phương châm là "cánh tay nối dài" của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận từ thôn, xóm, khu dân cư cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác dân tộc - tôn giáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

anh tin bai

    Tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ý Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết công tác Mặt trận với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang