image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Chiều ngày 23/11, tại UBND huyện Ý Yên đã diễn ra hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND-UBND; các đồng chí UVBTVHU; thành viên các tổ công tác của BTVHU về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025; lãnh đạo Văn phòng HU, HĐND, UBND và Thường trực Đảng uỷ của 12 xã thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Phát biểu quán triệt và định hướng tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các thành viên trong BCĐ và 3 tổ công tác cùng các đồng chí UVBTV phụ trách miền, ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách xã thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các khâu, các bước theo kế hoạch và phương án đã được thống nhất một cách đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định. Qua đánh giá, tuy bước đầu 1 bộ phận cán bộ và Nhân dân vẫn còn một số băn khoăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến tên gọi, trụ sở hành chính, cơ sở hạ tầng, công tác cán bộ, song nhờ công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các ĐVHC được đẩy mạnh cũng như kịp thời lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân nên nhìn chung trong quá trình triển khai đã nhận được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đặc biệt là ngay từ cấp ủy, chính quyền cơ sở đến mọi địa phương, thôn, xóm dựa trên tinh thần “thấu tình, đạt lý” và “hợp ý Đảng lòng dân” .

 Đến nay, huyện đã hoàn thành và trình UBND tỉnh thông qua phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Đảng ủy các xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của đơn vị mình. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC trên địa bàn huyện phải được hoàn thành xong trong tháng 8/2024. Vì vậy, để tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hiện nay đang là giai đoạn hết sức quan trọng, liên quan đến việc hoàn thành Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 và triển khai lấy ý kiến cử tri của 12 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Kết quả của những phần việc này quyết định lớn đến sự thành công của chủ trương chung. Trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính dân chủ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương cần có sự thống nhất cao trong từng phần việc cụ thể; phương án thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo tính xuyên suốt và mục tiêu cuối cùng của chủ trương chung. Căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC, 12 xã trong diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, xóm, khu dân cư; các tổ công tác bám nắm, sâu sát địa bàn kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là trong các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền kịp thời tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp ĐVHC đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai từng phần việc cụ thể. Trước mắt, tập trung cho công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai lấy ý kiến cử tri trong tháng 1/2024 đạt kết quả cao nhất.

anh tin bai

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Nội vụ huyện báo cáo nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC tại các địa phương, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Sinh Tiến, tại hội nghị, lãnh đạo 12 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập và đại diện các tổ công tác đã tham gia thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập ĐVHC giai đoạn 2023-2025.

anh tin bai

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trên cơ sở phương án tổng thể, trong vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Nội vụ cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và có trách nhiệm tham mưu kịp thời để UBND huyện hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025, xong trước ngày 30/11/2023. Đối với việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện trong tháng 1/2024, các địa phương khẩn trương ấn định thời gian cụ thể và báo cáo về UBND huyện muộn nhất trong ngày 28/11 đồng thời rà soát, sàng lọc, tổng hợp và niêm yết danh sách cử tri ngay trong thời gian sớm nhất. Khuyến khích lựa chọn thời gian lấy ý kiến cử tri diễn ra tập trung từ trung tuần tháng 1/2024 trở lại và nên được tổ chức vào ngày cuối tuần để đạt số phiếu cao nhất. Theo đó, cử tri sẽ được tham gia ý kiến ở 2 nội dung chính liên quan đến sự đồng thuận, thống nhất về phương án sắp xếp ĐVHC trên địa bàn theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đồng thời lựa chọn tên gọi của ĐVHC mới sau sắp xếp, sáp nhập. Kết quả ý kiến của cử tri thể hiện trên 2 mẫu phiếu riêng đã được thống nhất. Mẫu phiếu lấy ý kiến được in theo 2 màu tạo thuận lợi cho quá trình thống kê, tổng hợp kết quả. Các xã chủ động sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên hệ thống để xây dựng danh sách cử tri theo hộ gia đình đồng thời căn cứ vào thời gian lấy ý kiến để phân loại độ tuổi cử tri, đảm bảo chính xác, đúng quy định, tuyệt đối không để lọt sót nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân.

Song song với tập trung hoàn tất các nhiệm vụ cần thiết theo từng mốc thời gian được giao, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, thường xuyên cung cấp những thông tin chính xác theo nội dung, phần việc trọng tâm, cụ thể của từng giai đoạn, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ, giúp người dân nắm bắt kịp thời và đồng thuận hưởng ứng, thực hiện, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương chung. Ngoài ra, các xã thường xuyên bám sát văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong lộ trình; chủ động nhận diện khó khăn, vướng mắc và có phương án giải quyết, xử lý kịp thời. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống tổ chức của mình nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC, đảm bảo tiến độ và chất lương theo kế hoạch đề ra. 

Với khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp rút, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu mọi nhiệm vụ cần được thực hiện khẩn trưởng, nhanh chóng, quyết liệt, đồng bộ nhưng phải thận trọng, chắc chắn, đúng trình tự và lựa chọn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Nhân dân, ổn định đời sống cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhiều mặt.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang