image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên phát động phong trào thi đua năm 2024, quyết tâm trở thành trọng điểm kinh tế phía Tây của tỉnh

Sáng 10/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

 

anh tin bai

     Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định; Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

     Cùng dự còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và trưởng các khối thi đua của huyện, đại biểu tập thể, cá nhân được khen thưởng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

    Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tuân thủ nguyên tắc, Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Ý Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội với những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực, hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đã đề ra.

        Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân được chú trọng. Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới, thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết  toàn dân nhất là đoàn kết lương giáo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND huyện tiếp tục được nâng lên.

 

        Chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt cácnhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Kinh tế duy trì ở mức tăng trường khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhất là hạ tầng về giao thông, cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo theo đúng kế hoạch, Đề án. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 10,39%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12,66%; Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ tăng, đạt 8,02%. Cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi. Tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ chiếm 83,79%.Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 154,836 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%. Toàn huyện có 29/31 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 203/272 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 xã Yên Cường, Yên Khánh, Yên Lương được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Qua phân tích, đánh giá, xếp loại, năm 2023 toàn huyện có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh và khá. 98,3% MTTQ  và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở đạt vững mạnh và khá. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

      Năm 2024, Huyện uỷ Ý Yên xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, những nơi còn khó khăn, phức tạp. Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Huy động nguồn lực để xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

       Phấn đấu có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt HTXSNV và HTTNV; Trên 85% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh và khá; 90% MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt vững mạnh và khá. Tổng sản phẩm GRDP tăng 9,5-10%; giá trị công nghiệp - TTCN tăng từ 12-14%; thu ngân sách trên 506,5 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,86%; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15%; có 3-5 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ bao phủ BHYT từ 93,55%. Củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật và toàn diện mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương và Nhân dân huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tin tưởng rằng từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra, bước sang năm 2024 Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ý Yên tiếp tục giành được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng giàu mạnh bền vững, góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày báo cáo tổng kết,đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

     Sáng cùng ngày, UBND huyện tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024. Năm qua, các phong trào thi đua đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt kết qủa tích cực trên các lĩnh vực. Cơ cấu khen thưởng đã có sự bao quát hơn đến mọi thành phần, đối tượng, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, khen thưởng thành tích trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong học tập nghiên cứu khoa học, khen thưởng hộ gia đình, nông dân tiêu biểu…được chú trọng hơn.

        Trong năm toàn huyện có 1 mẹ được truy tặng danh hiệu ”Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua; 18 tập thể lao động xuất sắc, 24 cá nhân và 9 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 289 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 497 cá nhân, 46 tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 78 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Trong khen thưởng thành tích chuyên đề có 12 tập thể, 11 cá nhân, 7 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích chuyên đề năm 2023; 169 cá nhân, 132 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen thành tích chuyên đề. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội, các Bộ, Ngành, Quân khu Ba tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua về thành tích tiêu biểu trong công tác. UBND các xã, thị trấn đã xét tặng nhiều giấy khen lao động tiên tiến, gia đình văn hóa cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và đạt thành tích trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua do địa phương tổ chức.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2024

    Triển khai phong trào thi đua năm 2024, thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy cao nhất tinh thần “Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

anh tin bai 

Các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, địa phương tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2024 

    Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ngành và từng địa phương để cụ thể hoá những nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, tình hình thực tế và tổ chức phát động, thực hiện, thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia và mang lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua  yêu nước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

anh tin bai

Thừa ủy quyền, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Yên Khánh.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 của UBND tỉnh cho các tập thể.

anh tin bai

 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

  Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiền đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Yên Khánh; lãnh đạo huyện Ý Yên trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 của UBND tỉnh cho 3 tập thể và trao Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện cho nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

          Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, phân công cụ thể rõ người, rõ việc trong thực hiện nhiệm vụ.

        Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu cần khẩn trương xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIX; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024. Tập trung triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.  Hướng dẫn các xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, quản lý và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư, nhất là Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, không để phát sinh vi phạm mới. Tập trung hoàn thành xây dựng hạ tầng đối với KDC và khu tái định cư tại các địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách (trên 506,5 tỷ đồng) và các khoản thu khác. Quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, đúng pháp luật. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội. Nâng cao chất lượng, chỉ số cải cách hành chính, phấn đấu đạt trên 87%.

    Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân; Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo đảm cho mọi người dân, mọi gia đình đón tết ấm cúng, đầy đủ. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân đầu năm.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang