image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên chuẩn bị tốt công tác triển khai lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính mới giai đoạn 2023 - 2025
 Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là xu thế tất yếu, không thể chậm trễ và không thể đảo ngược được.
anh tin bai

     Trong giai đoạn 2019-2021 việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đã giảm 8 huyện, 561 xã, 3.437 cơ quan, tổ chức ở cấp xã và 429 cơ quan, tổ chức ở cấp huyện. Ở những nơi được sắp xếp, bộ máy tinh gọn hơn, biên chế cũng được tinh giản, đời sống người dân ổn định. Ngân sách Nhà nước giảm chi trên 2.000 tỷ đồng từ việc sắp xếp này.

        Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã nói riêng, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nói chung không chỉ giúp tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước, mà còn tác động rất rõ để tạo ra một nguồn lực tài chính, thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Sắp xếp bộ máy, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ giúp cơ cấu lại, tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước , tạo ra nguồn lực cải cách tiền lương. Tới đây nữa, tiếp tục thực hiện việc này để có thêm nguồn lực, cơ cấu lại đội ngũ gọn hơn, đầu mối của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng như cấp huyện, cấp xã tinh gọn hơn.

        Tại huyện Ý Yên, triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã có sự vào cuộc chủ động, khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Các thành viên trong BCĐ và 3 tổ công tác cùng các đồng chí UVBTV phụ trách miền, ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách xã thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các khâu, các bước theo kế hoạch và phương án đã được thống nhất một cách đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định. Huyện đã hoàn thành và trình UBND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025; Đảng ủy các xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của đơn vị mình.

        Qua đánh giá, tuy bước đầu 1 bộ phận cán bộ và Nhân dân vẫn còn một số băn khoăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến tên gọi, trụ sở hành chính, cơ sở hạ tầng, công tác cán bộ, song nhờ công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các ĐVHC được đẩy mạnh cũng như kịp thời lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân nên nhìn chung trong quá trình triển khai đã nhận được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đặc biệt là ngay từ cấp ủy, chính quyền cơ sở đến mọi địa phương, thôn, xóm dựa trên tinh thần “thấu tình, đạt lý” và “hợp ý Đảng lòng dân” .

anh tin bai

        Hiện nay đang là giai đoạn hết sức quan trọng, liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cử tri của 12 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Kết quả của phần việc này quyết định lớn đến sự thành công của chủ trương chung. Căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC, 12 xã trong diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, xóm, khu dân cư; các tổ công tác bám nắm, sâu sát địa bàn kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là trong các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền kịp thời tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp ĐVHC đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai từng phần việc cụ thể.

        Theo chỉ đạo, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện trong tháng 1/2024 trong đó xã Yên Hồng là địa phương đầu tiên tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 5/1 tới đây; tiếp theo là các xã Trung, Phương, Phú, Hưng, Tân, Lợi, Bằng, Quang cùng đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 7/1. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị để triển khai lấy ý kiến cử tri đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, cử tri sẽ được tham gia ý kiến ở 2 nội dung chính liên quan đến sự đồng thuận, thống nhất về phương án sắp xếp ĐVHC trên địa bàn theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đồng thời lựa chọn tên gọi của ĐVHC mới sau sắp xếp, sáp nhập. Kết quả ý kiến của cử tri thể hiện trên 2 mẫu phiếu riêng đã được thống nhất. Mẫu phiếu lấy ý kiến được in theo 2 màu tạo thuận lợi cho quá trình thống kê, tổng hợp kết quả. Các xã cũng chủ động sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên hệ thống để xây dựng danh sách cử tri theo hộ gia đình đồng thời căn cứ vào thời gian lấy ý kiến để phân loại độ tuổi cử tri, đảm bảo chính xác, đúng quy định, tuyệt đối không để lọt sót nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân.

        Với quyết tâm chính trị cao nhất, tin tưởng rằng công tác triển khai lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 sẽ thuận lợi và đạt kết quả đồng thuận cao.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang