image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Chiều ngày 25/10, đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyên truyền trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
anh tin bai

    Cùng dự hội nghị có các đồng chí UVBTVHU, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan.

anh tin bai

        Năm 2024, huyện Ý Yên dự kiến tuyển chọn, gọi 362 công dân thực hiện NVQS. Từ kinh nghiệm triển khai công tác tuyển quân trong nhiều năm qua cho thấy, Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trên cơ sở đó, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cũng được xác định là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

 

anh tin bai

        Bước vào mùa tuyển quân năm nay, công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ sớm bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó tập trung cao vào thời điểm các tháng cuối năm 2023 cho đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân. Qua đánh giá, bên cạnh những mặt thuận lợi có được từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã từng bước nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, trong quá trình triển khai các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn, xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS ở cơ sở có lúc, có nơi còn chưa thực sự sâu sát, bám nắm địa bàn, hình thức tuyên truyền còn qua loa, chiếu lệ; nội dung tuyên truyền chưa thực sự phù hợp; vai trò của tổ chức hội, đoàn thể chưa thực sự được phát huy. Một bộ phận thanh niên và các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS có tâm lý tránh né, thoái thác, trì hoãn, không hợp tác...

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

        Để tiếp tục hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại, phát sinh ngay từ địa phương, cơ sở đồng thời tham gia thảo luận, bàn bạc, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

anh tin bai

        Trên cơ sở những ý kiến đề xuất đã được đưa ra, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu: Công tác tuyên truyền luôn cần phải đi trước một bước, tuyệt đối không để những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng về công tác Quân sự, quốc phòng đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như các thông tin không chính xác về môi trường quân ngũ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, đặc biệt là trong thanh niên và gia đình có con em ở độ tuổi thực hiện NVQS.

        Với quan điểm chỉ đạo nhất quán trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ TW đến địa phương đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Ban CHQS huyện trong vai trò cơ quan thường trực tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để Huyện ủy, HĐND, UBND và Hội đồng NVQS huyện ban hành các văn bản đôn đốc kịp thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đề nghị UBMTTQ VN huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hạn chế những yếu tố tiêu cực tác động đến tâm lý, nhận thức của thanh niên và gia đình.

        Ban CHQS huyện, Ban Tuyên giáo, Phòng Tư pháp... thường xuyên phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện cung cấp tài liệu về Luật NVQS, Luật Công an Nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NVQS, Luật Công an Nhân dân để tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến về: Đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ, đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự; được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký NVQS; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện NVQS, vi phạm các quy định về sơ tuyển, về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện NVQS, quy định về nhập ngũ, hình thức xử lý đối với các trường hợp trốn tránh NVQS, nghĩa vụ Công an Nhân dân, quyền lợi của thanh niên và gia đình khi thanh niên tại ngũ, mức hưởng phụ cấp tùy theo cấp bậc khi quân nhân tại ngũ... Giới thiệu, biểu dương gương thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; học hỏi kinh nghiệm từ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và công tác hậu phương quân đội...

        Yêu cầu Trung tâm VH-TT&TT huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; kết hợp giữa tuyên truyền tại chỗ với tuyên truyền trực quan (kẻ vẽ, chăng treo băng rôn, khẩu hiệu...), tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép, tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội. Chú trọng giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục có trọng tâm, trọng điểm nhất là vào trước, trong mỗi giai đoạn tuyển quân, giúp các công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; đồng thời, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Các cấp, các ngành, các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể cần chủ động, linh hoạt, đổi mới từ nội dung đến phương thức phổ biến thông tin để tiếp cận sâu hơn, nhiều hơn đến các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo các xã, thị trấn phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng những người có uy tín trong cộng đồng (Bí thư, trưởng thôn) đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp tuyên truyền trước mỗi đợt khám tuyển. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội CCB và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức giáo dục truyền thống, nói chuyện chuyên đề và lồng ghép nội dung Luật NVQS vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh chính khóa, các hoạt động ngoại khóa để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

        Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đây là cơ sở quan trọng, giúp cho việc tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Luật NVQS vào thực tiễn.

        Từ nay đến ngày giao nhận quân, Ban CHQS huyện tiếp tục chủ động tham mưu UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng luật và đạt kết quả cao nhất.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang