image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC

anh tin bai

-         Họ và tên : Nguyễn Văn Biên

-         Năm sinh : 04/10/1966

-         Chức vụ: Bí thư Đảng - Chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung Cấp

-         Số điện thoại: 0977859712

anh tin bai

-         Họ và tên : Vũ Hồng Phong

-         Năm sinh : 16/04/1991

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung Cấp

-         Số điện thoại: 0363823936

 

     DANH SÁCH  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC, KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
 (nơi đại biểu đang làm việc)

1

Nguyễn Văn Biên

04/10/1966

Bí thư Đảng ủy - Đảng ủy xã Yên Lộc

2

Vũ Hồng Phong

16/04/1991

Phó chủ tịch HĐND - HĐND xã Yên Lộc

3

Phạm Duy Tân

26/01/1964

Chủ tịch UBND - UBND xã Yên Lộc

4

Đinh Văn Khương

06/08/1974

Phó chủ tịch UBND - UBND xã Yên Lộc

5

Phạm Văn Tuân

20/07/1973

Phó chủ tịch UBND - UBND xã Yên Lộc

6

Lê Văn Lương

11/02/1981

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Lộc

7

Trần Thị Trúc

06/07/1991

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã Yên Lộc

8

Trần Văn Luân

09/07/1986

Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Lộc

9

Nguyễn Hải Thanh

25/05/1989

Trưởng công an xã Yên Lộc

10

Vũ Văn Bưởng

17/12/1985

Công chức Địa chính xã Yên Lộc

11

Vũ Thị Mơ

20/10/1973

Công chức Văn Hoá – Xã Hội

12

Đinh Văn Vỹ

15/06/1991

Chỉ huy Trưởng quân sự xã Yên Lộc

13

Phạm Thị Bé

01/01/1976

Thôn Đông Tiền Phong xã Yên Lộc

14

Đặng Văn Chung

18/08/1985

Công chức tư pháp xã Yên Lộc

15

Lê Văn Đào

16/08/1970

Thôn An Ninh xã Yên Lộc

16

Phạm Văn Định

05/02/1982

Thôn Tân Tiến xã Yên Lộc

17

Trần Thị Hường

12/12/1980

Trường THCS xã Yên Lộc

18

Ngô Văn Khánh

05/10/1962

Thôn An Ninh xã Yên Lộc

19

Đỗ Văn Kiệm

08/06/1964

Thôn Yên Thịnh xã Yên Lộc

20

Ngô Văn Lư

15/08/1983

Thôn An Ninh xã Yên Lộc

21

Nguyễn Thị Thình

01/06/1968

Thôn Vụ Ngoại xã Yên Lộc

22

Ngô Văn Trang

15/08/1982

Phó chủ tịch hội Nông Dân xã Yên Lộc

23

Đặng Văn Tuân

18/06/1983

Trưởng thôn Đồng Thái xã Yên Lộc

24

Ngô Văn Vân

25/06/1961

Trưởng thôn Đông Tiền Phong xã Yên Lộc

25

Phạm Văn Nghị

16/07/1988

Công chức văn phòng – Thống kê

26

Đỗ Văn Phẩm

16/07/1960

Trưởng thôn Phúc Đình xã Yên Lộc

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang