image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đánh giá công tác Chuyển đổi số năm 2023

Đánh giá công tác Chuyển đổi số năm 2023

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Nhà văn hóa.

Đồng chí Phạm Duy Tân - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Tham dự cuộc họp có: Đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND xã; Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã, đông đủ thành viên trong Ban biên tập trang TTĐT xã.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Biên - BT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo.

Hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự cuộc họp.

Đồng chí Phạm Duy Tân - Chủ tịch UBND xã kết luận: 

 I.  CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Trong năm 2023, UBND xã Yên Lộc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền về Chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin&tuyền thông, UBND tỉnh Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh, của huyện về ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn toàn huyện.

Ban hành các văn bản triển khai cụ thể các nội dung của Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023. Tập trung phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong toàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Nhận thức số

- Thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin&truyền thông về công tác chuyển đổi số năm 2023. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các mục tiêu tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/4/2023 của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Ý Yên về chuyển đổi số huyện Ý Yên năm 2023; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND xã.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn XÃ: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 9/1/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023; văn bản số 28/VHTT ngày 17/4/2023 của Phòng VHTT về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Kế hoạch chuyển đối số huyện năm 2023; văn bản số 182/UBND-VHTT ngày 14/3/2023 về thống nhất sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số; văn bản số 869/UBND-VHTT ngày 31/8/2023 của UBND huyện về việc tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện Ý Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, …

- Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Ban VHTT-cơ quan thường trực của BCĐ về chuyển đổi số huyện đã có văn bản số 77/VHTT-CĐS  ngày 04/10/2023 về việc cung cấp các tài liệu tuyên truyề,n phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số gửi tới các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) theo nội dung Văn bản số 1017/BCĐ ngày 8/10/2023 của UBND huyện.

- Phối hợp phòng Văn hoá – thông tin tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

- Tăng cường tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp về kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp: tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cách truy cập cổng thông tin điện tử của tỉnh và quốc gia để tra cứu thông tin; cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số

2. Thể  chế số:

- Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản liên quan trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo .

- Rà soát, đề xuất góp ý hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng.

- Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nghiên cứu, đầu tư, tài trợ, chuyển giao công nghệ cho chuyển đổi số; cung cấp, sử dụng các dịch vụ số trên địa bàn huyện.

3. Hạ tầng số

- UBND xã đã đầu tư hệ thống mạng nội bộ (LAN), được kết nối với mạng Internet cáp quang băng rộng. Đã sử dụng hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng (cấp II) theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Hệ thống đường truyền, wifi... đảm bảo chất lượng phục vụ cho các hội nghị trực tuyến của huyện, các xã, thị trấn.

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân đều được trang bị máy vi tính (có kết nối mạng internet), máy scan và các điều kiện làm việc khác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Hệ thống camera giám sát an ninh (cả bộ phận một cửa và vị trí xung yếu thuộc trụ sở UBND cấp huyện và xã) được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn thông tin.

- Trục  liên thông  văn hản của huyện được kết nối  với trục liên thông văn bản của tỉnh/Quốc gia đang hoạt động ổn định, đảm bảo việc thực hiện  liên thông gửi, nhận văn bản điện tử đến cơ quan, phòng ban trên địa bàn huyện, xã thị trấn  và các sở, ban, ngành của tỉnh. Bộ phận Một  cửa cấp huyện và các xã, thị trấn đã sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh,  kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Cổng dịch vụ công Quốc gia trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính một cách thường xuyên và có hiệu quả.

4. Nền tảng số

Thực hiện tốt việc triển khai các nền tảng, hệ thống cho phát triển chính phủ  điện tử, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của tỉnh và Sở thông tin&truyền thông. Trong năm 2023, kho dữ liệu quốc gia về dân cư của huyện đã được sử dụng để tra cứu và khai thác  phục vụ giải quyết TTHC của người  dân,  doanh  nghiệp  trên  Cổng cung  cấp  dịch  vụ công  trực  tuyến  của tỉnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã được tạo lập, bổ sung và thường xuyên cập nhật, làm sạch dữ liệu.

5. Nhân lực số

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã, thị trấn do đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, luôn được kiện toàn kịp thời, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện, Nhóm quản lý tổ công nghệ số huyện và xã, tổ công nghệ số thôn (xóm)  cũng được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo công tác triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số phải thực sự có hiệu quả. Huyện phân công 01 cán bộ làm đầu mối phụ trách về CNTT; xã, thị trấn có 1 cán bộ đầu mối phụ trách về công nghệ thông tin. Đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức do Sở TTTT tỉnh tổ chức nhằm tiếp cận, cập nhật kiến thức phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện. 100% các đồng chí là lãnh đạo xã, thị trấn đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo UBND cấp xã. Đến tháng 11/2022, 100% các thôn, xóm đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Năm 2023, các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn (xóm) luôn là lực lượng nòng cốt, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quá trình triển khai các hoạt động tại cơ sở.

6.An toàn thông tin mạng

Năm 2023, Công tác an toàn thông tin mạng luôn được quan tâm, bảo đảm, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn huyện.

 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Phối hợp với Sở thông tin &truyền thông duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. Cài đặt phần mềm bảo vệ  diệt virut, phòng chống mã độc cho 100% máy tính của các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, 95% máy tính của UBND xã. Thường xuyên sao lưu dữ liệu sang thiết bị lưu trữ ngoài; thay đổi mật khẩu máy tính và mật khẩu sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT.

7. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

7.1. Ứng dụng CNTT trong nội  bộ cơ quan nhà nước.

-Triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin (HTTT) nền tảng, dùng chung của tỉnh: Phần mềm Quản văn bản điều hành theo nghị định 30/2020/NĐ-CP, Phần mềm Một cửa điện tử tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công.

- Hệ thống thư điện tử công vụ: 100% cơ quan, cán bộ, công chức thuộc UBND huyện và 100% xã, thị trấn được cấp tài khoản email công vụ (tên, mật khẩu) và hoạtđộng có hiệu quả.

- Hệ thống quản văn bản điều hành

Các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong điều hành, giải quyết công việc. Trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước (trừ văn bản Mật) được thực hiện dưới dạng điện tử và được kết nối liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh.

-Về chữ s

100% cơ quan nhà nước của huyện và xã, thị trấn  được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 100% các phòng ban chuyên môn, các đồng chí chức trực tại bộ phận một cửa của huyện, của xã đã được cấp chữ số và hoạt động hiệu quả 90% văn bản đi (trừ văn bản Mật) được ký số và xử lý trên môi trường mạng. Đến  tháng 10/ 2023, UBND huyện đã tiếp nhận từ Sở Thông tin &truyền thông và bàn giao, hướng dẫn sử dụng  82 thiết bị chữ ký số cấp huyện  và 393 thiết bị chữ ký số cấp xã

-Về hội nghị trực tuyến

Đã đầu tư trang thiết bị và các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức hội nghị trực tuyến 2 cấp của huyện (huyện, xã) cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chung của huyện. Trong 10 tháng đầu năm, đã tổ chức 26 cuộc họp trực tuyến các cấp tại phòng họp của UBND .

   -Về Cổng/ trang thông tin điện tử

Hiện nay Cổng thông tin của huyện, trang thông tin điện tử của 31/31 xã, thị trấn  hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin, văn bản tài liệu của người dân, doanh nghiệp. Trang TTĐT của huyện và 100% trang TTĐT các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên cập nhật đăng tải liên tục mục “Tin tức, sự kiện” để thông tin, tuyên truyền phản ánh về các hoạt động của huyện và các địa phương. Trong đó, Trang TTĐT của huyện có tần suất đưa tin hàng ngày, sản xuất các tin, bài, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tính đến ngày 10/11/2023, trang TTĐT của huyện đã đăng tải, cập nhật 726 tin bài.

100% Trang TTĐT của các xã, thị trấn có tần suất đăng tải, cập nhật thông tin mới theo ngày hoặc theo tuần, tiêu biểu như các xã Yên Lương, Yên Chính, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Quang, Yên Lợi....

7.2.Ứng dụng CNTT tại bộ phận một ca trong việc tiếp nhận, giải quyêt thủ tục hành chính

-100% cơ quan hành chính nhà nước, các xã, thị trấn triển khai phần mềm Một cửa điện tử tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ công tác tiếp nhận giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân.

-Hiện nay UBND đã triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính được tập trung tại một đầu mối qua đó nâng cao được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường được việc quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của công chức một cửa. Hệ thống một cửa điện tử được tích hợp trong Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã kết nối liên thông tới UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các xã, thị trấn.

- 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện được tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia ngay sau khi quyết định công bố.

- 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4, trong đó, TTHC mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

 - 100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân , doanh nghiệp.

 - 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

-Tình hình cung cấp dịch vụ công trực truyến:

-Thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC:

-Thực hiện thanh toán trực tuyến:

(Ví dụ: Đến 31/10/2023, tỷ lệ hồ TTHC được giải quyết toàn trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của là 1424/1427 đạt 100 % tổng số hồ sơ TTHC phát sinh. Tại cấp đã phát sinh 1427 hồ trực tuyến mức độ 3, 4.

Số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của xã đã được số hoá 1.424 hồ sơ, đạt  tỷ lệ 100%; Tỷ lệ trả kết quả điện tử của huyện 40,2%.

Tỷ lệ hồ thanh toán trực tuyến tại cấp huyện là 100%.

UBND đã quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, công chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.)

7.3. Kinh tế số

- Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực trọng tâm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của huyện, chuyển dịch từng bước sang các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, như: Tài chính-thương mại, giao thông, nông nghiệp…

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn huyện ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

7.4. Xã hội số

 - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số cho người dân theo hình thức trực tuyến (thông qua việc tham gia đường link của các hội nghị trực tuyến đươc phát trên các nền tảng mạng xã hội), thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận.

 - Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, thông tin hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản công dân và hình thành dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin dùng chung; giới thiệu,thông tin các sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng, tuyên truyền về xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Ý Yên, đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

- Duy trì kênh tiếp nhận ý kiến người dân (trên Cổng/Trang TTĐT; Cổng Dịch vụ công) để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân.

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Kết quả đạt được

Năm 2023, công tác thực hiện chuyển đổi số của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số của huyện được đầu tư, phát triển hiện đại, đồng bộ từ các cơ quan cấp huyện đến cấp xã. Các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ số dùng chung của tỉnh được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ đến các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số; công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ năng số cho các cơ quan, đơn vị, người dân được triển khai đẩy mạnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đều đạt hoặc vượt so với yêu cầu của Nghị quyết số 09-NQ/TU;

2.Tồn tại, hạn chế:  

Chuyển đổi số trên địa bàn vẫn là một khái niệm mới, còn nhiều hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại một số đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số doanh nghiệp chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ số. Việc tham gia sử dụng công nghệ số của người dân còn ở mức độ nhất định. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức.

 Những nguyên nhân chính của hạn chế, tồn tại đó là một cán bộ, công chức trong đó có cả lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số; chưa quan tâm đúng mức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc; Cán bộ phụ trách chuyển đối số từ huyện đến cơ sở  có trình độ hạn chế hoặc không có trình độ chuyên sâu  về công nghệ thông tin; Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế nguồn lực, nhân lực để áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kính đề nghị UBND huyện, Phòng Văn hoá – thông tin:

 - Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí hàng năm để đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu số và xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ CNTT, dịch vụ số nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình thực hiện chuyển đổi  số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh của .

 2. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã:

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đầy đủ các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ CNTT, dịch vụ số dùng chung của tỉnh phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Quan tâm bố trí, phân công và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia đội ngũ nòng cốt thực hiện chuyển đổi số của tỉnh và huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị. Phát huy tối đa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đối số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hoá & thông tin huyện thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu sẵn có của các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh; các CSDL, hệ thống thông tin, phần mềm của các Bộ, ngành ở Trung ương theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để làm giàu kho dữ liệu của huyện, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số xã Yên Lộc năm 2023. UBND xã Yên Lộc trân trọng báo cáo./.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang