image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HOÁ CÔNG SỞ NĂM 2024
KE-HOACHTANG-CUONG-KY-LUAT-KY-CUONG-CAI-CACHHANH-CHINHVA-VAN-HOA-CONG-SO-NAM-2024.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang