image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ, công tác CCHC năm 2023
Căn cứ các văn bản Chỉ đạo của ngành cấp trên liên quan đến công tác CCHC, mới đây UBND huyện Ý Yên vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác CCHC năm 2023, trong đó đối tượng kiểm tra là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn.

Qua công tác kiểm tra nhằm tiếp tục đánh giá khách quan, minh bạch, toàn diện kết quả thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản trong hoạt động công vụ, công tác CCHC Nhà nước; kết quả việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế một cửa. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những ưu điểm, những mặt đã làm được đồng thời nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, bất cập còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với UBND huyện các biện pháp để nâng cao chất lượng trong hoạt động công vụ.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND huyện yêu cầu việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; đặc biệt không được gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Công tác kiểm tra tập trung vào 2 nội dung chính là hoạt động công vụ; công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng đến kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn (nếu có); những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà dư luận và cơ quan báo chí phản ánh (nếu có). Trên cơ sở Kế hoạch đã được ban hành, bắt đầu từ tháng 4/2023, UBND huyện sẽ thành lập Đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra hoạt động công vụ và công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Hình thức kiểm tra có thể triển khai theo kế hoạch (chủ yếu đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện) hoặc tiến hành kiểm tra đột xuất (chủ yếu áp dụng đối với đối tượng là UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).

Đối với hình thức kiểm tra theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và gửi về Đoàn kiểm tra (qua Phòng Nội vụ) theo yêu cầu. Trong thời gian làm việc, yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc giải trình làm rõ các nội dung có liên quan. Ở những cơ quan, đơn vị và các địa phương cần kiểm tra đột xuất, Đoàn sẽ không thông báo trước mà trực tiếp kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời kiểm tra tình hình triển khai các nội dung CCHC năm 2023, hoạt động của Bộ phận một của, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức và cá nhân có sai phạm, Đoàn sẽ lập biên bản và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

(T/h:HG)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang