Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 263
Tải về
Số: 190 /TB-UBND 30/08/2023 Phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các trường học và công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 43
Tải về
TB/UBND 14/12/2018 Danh sách cán bộ công chức
Lượt xem: 328
Tải về
Số: 19/KH-UBND 27/12/2023 Kế hoạch kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
Số: 20/KH-UBND 27/12/2023 Kế hoạch về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
Số: 21/UBND -KH 27/12/2023 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về
Số: 18 /TB-UBND 24/12/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
Lượt xem: 15
Tải về
Số: 17 /KH-UBND 27/12/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ NĂM 2024
Lượt xem: 46
Tải về
Số: 18 /KH-UBND 27/12/2023 KẾ HOẠCH Đào tạo -bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về
Số: 41 /TTr-UBND 29/12/2023 Tờ trình về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/ NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 42
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang