Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 7151 QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết Định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã
Lượt xem: 36
Tải về
Số: 7150 QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết Định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã
Lượt xem: 53
Tải về
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 322
Tải về
Số: 51/QĐ - UBND 29/12/2023 Quyết Định về việc kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
Số: 47/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về
52/QĐ-UBND 30/12/2021 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân xã Yên Lộc
Lượt xem: 187
Tải về
53/QĐ-UBND 30/12/2021 Về việc ban hành Nội quy Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " một cửa và một cửa liên thông" tại xã Yên Lộc
Lượt xem: 170
Tải về
18/QĐ-UBND 01/05/2022 Cử Công chức làm việc theo chế độ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Lộc.
Lượt xem: 219
Tải về
Số: 33/QĐ-UBND 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Yên Lộc
Lượt xem: 82
Tải về
Số: 03 QĐ-UBND 14/03/2024 Quyết Định Về việc kiện toàn ban chỉ đạo phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024”
Lượt xem: 4
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang