Phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các trường học và công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản Số: 190 /TB-UBND
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các trường học và công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Sinh
Tài liệu đính kèm Thong-bao-phuong-an-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac.pdf
Danh-sach-chuyen-doi-kem-theo-thong-bao.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang